zaterdag 18 juni 2011

Los Angeles corner Hollywood Boulevard and Vine Street 1954 1955

During my visit to Los Angeles I took this picture. It is on the corner of Vine Street and Hollywood Boulevard. I was heading towards the Graumann Chinese Theater of which I took pictures too.


Tijdens mijn bezoek aan Los Angeles nam ik dit plaatje. Het is op de hoek van Vine Street en Hollywood Boulevard. Ik was onderweg naar het Grauman’s Chinese Theater waarvan ik ook dia’s heb genomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten